توجه!

مشترک گرامی،
لطفا از طریق پروفایل کاربری خود، بخش نرم افزار اقدام به اجرای تست سرعت نمایید.

پروفایل کاربری مشترکین استانها  پروفایل کاربری مشترکین تهران

چنانچه مشترک شبکه پیشگامان نمی باشید ، جهت تست سرعت از گزینه ذیل استفاده فرمایید.
لطفا توجه داشته باشید که کد رهگیری ارائه شده توسط سیستم تنها برای مشترکینی که از طریق پروفایل خود اقدام به اجرای تست سرعت نموده اند قابل پیگیری می باشد.

اجرای تست سرعت مشترکین خارج از شبکه پیشگامان